Woningsloop

Totaalsloop in De Ronde Venen en omstreken

Bij woningsloop is het belangrijk dat het sloopwerk op een secure, veilige manier verloopt zonder veel overlast te veroorzaken. Met Treur Sloopwerken weet je zeker dat de werkzaamheden op een vakkundige wijze verricht worden, of het nu een gedeeltelijke of gehele sloop betreft.

Treur Sloopwerken kan worden ingezet voor kleine en grote industriële sloopwerken. Een industriële sloop betekend niks anders dan het slopen van objecten in de industriële sector. De sloopwerkzaamheden variëren van het verwijderen van industrieel bijgebouw tot het compleet slopen van een complete staalconstructie. Met de beschikbaarheid van een volledig machinepark waaronder hydraulische sloopkranen met diverse sloophamers, sorteergrijpers, schrootscharen, betonscharen en het ervaren en gespecialiseerd personeel kan Treur Sloopwerken vrijwel elke klant een totaaloplossing aan te bieden. Deze totaaloplossing bestaat uit sloopwerkzaamheden, sloopafval verwijdering en grondverzet werkzaamheden die volledig in eigen beheer, verantwoordelijkheid en duurzaam worden uitgevoerd.

Gespecialiseerd in woningsloop en totaalsloop

Totaalsloop houdt in dat het gebouw of object in zijn geheel wordt gesloopt. Een bouwwerk wordt volledig verwijderd en opgeruimd als het bijvoorbeeld geen functie meer heeft of plaats moet maken voor nieuwbouw. Totaalsloop is bij ons zorgvuldig slopen waarbij het afval continue wordt gesorteerd en overlast wordt getracht te voorkomen. U kunt de totaalsloop van elk bouwwerk met een gerust hart toevertrouwen aan Treur Sloopwerken. Wij zorgen voor veiligheid en het beperken van overlast in de omgeving. Het besparen van overlast is ook een factor die wij niet over het hoofd zien. Stof overlast wordt doormiddel van sproei-installaties op de machines en nevelkanonnen tot een minimum beperkt. Met de juiste sloopmethodieken worden vrijkomende afvalstoffen maximaal hergebruikt. De afvalstoffen na afloop van de machinale sloop kunnen uiteindelijk hergebruikt worden bij de bouw van nieuwe constructies. Door deze methode van recycling weet je zeker dat de sloop van de woning op een verantwoorde en duurzame manier gebeurt.

Kenmerkend voor onze manier van werken is actieve samenwerking, korte lijnen en duidelijke communicatie. We onderstrepen het belang van een goede relatie, tussen medewerkers onderling én met de opdrachtgever.

Sloopbedrijf Amsterdam